BödaKroken 18 hål

BödaKroken är en intressant kombination av två banor med helt olika karaktärer: Banan är slopad med par 66.

18-hålsbanan Bödakroken

Spela från kust till kust.

Golf på norra Öland. BödaKroken är en intressant kombination av två banor med helt olika karaktärer. Du köper en greenfee på någon av banorna och spelar de första nio hålen där, åker sedan (5-6 min.) till den andra banan för de sista nio hålen. Banan är slopad med par 66.

Västra slingan:

BödaKroken, Västra slingan, Byxelkrok

Byxelkrok GK:s 9-hålsbana Storängen ( öppen hela året utom vid frost eller snö).

I typisk öländsk ängs- och kulturlandskap med blommande orkidéer under vår och försommar.

 

Östra slingan: 

BödaKroken, Östra slingan, Böda Sand

Böda Sand GK:s 9-hålsbana.

En vacker och utmanande skogsbana i öländsk tallskog.

 

Medlem i Byxelkroks GK!
Som Silver- eller Krokenmedlem med officiellt hcp/grönt kort i Byxelkroks GK erbjuds du att som tillägg till medlemsavgiften köpa en spelrättighet till Böda Sands golfbana, se BödaKroken, spelrätt.